χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Αυτόματη κυκλοφορίας φράγμα
Αυτόματη Gate Barrier
Πύλη εμπόδιο Boom
φράγμα σύστημα πύλη
Έξυπνο σύστημα στάθμευσης αυτοκινήτων
Τρίποδο περιστροφική πόρτα
Αυτόματη swing πύλη
Flap Barrier
Μη αυτόματη Swing πύλη
Swing Barrier Arm
Πλήρης περιστροφική πόρτα Ύψος
Gates Arm Barrier