Αυτόματη Gate Barrier

χώρος στάθμευσης αυτικινήτων φράγμα, Φράγμα ασφαλείας στάθμευσης, αυτόματη φράγμα στάθμευσης.