Πύλη εμπόδιο Boom

αυτόματη φράγμα στάθμευσης, Φράγμα ασφαλείας στάθμευσης, χώρος στάθμευσης αυτικινήτων φράγμα.