φράγμα σύστημα πύλη

χώρος στάθμευσης αυτικινήτων φράγμα, αυτόματη φράγμα στάθμευσης, Φράγμα ασφαλείας στάθμευσης.