Έξυπνο σύστημα στάθμευσης αυτοκινήτων

αυτόματη φράγμα στάθμευσης, Φράγμα ασφαλείας στάθμευσης, χώρος στάθμευσης αυτικινήτων φράγμα.