Τρίποδο περιστροφική πόρτα

πύλη ελέγχου πρόσβασης, Αυτόματη Barrier Gates, πύλη προσέλευση χρόνο.