Μη αυτόματη Swing πύλη

Πεζών έλεγχος πρόσβασης, χειρωνακτικές πύλες ταλάντευσης, Πύλη εμπόδιο Swing.