Πλήρης περιστροφική πόρτα Ύψος

Αυτόματη ύψος κάθετος, Πεζών εμπόδιο πύλη, Πεζών έλεγχος πρόσβασης.